Posted on: 19 Oktober 2017

Beste,

In navolging van onze vorige berichten en eerder overleg willen we u graag een update geven over de droogteproblematiek in Oost- en West-Vlaanderen en de mogelijke impact daarvan op uw activiteiten.
Algemene situatie waterschaarste
Begin september was er voldoende aanhoudende neerslag om de peilen op onze waterwegen te stabiliseren. Maar de afgelopen weken viel er opnieuw onvoldoende neerslag. Daardoor staat het water van de IJzer, het kanaal Plassendale-Nieuwpoort en het kanaal Gent-Oostende (pand Brugge-Oostende) bijna 20 centimeter onder peil. De watertoevoer via de Leie en de Boven-Schelde is onvoldoende om dit tekort aan te vullen zonder een verdere waterpeildaling rond Gent te vermijden. 
De komende weken wordt er relatief weinig neerslag voorspeld. Het basisdebiet in onze waterlopen is nog steeds erg laag en het is wachten op aanhoudende grote hoeveelheden neerslag om dit basisdebiet op niveau te zien komen.
Als waterwegbeheerder volgen we de situatie uiteraard op de voet en nemen we de nodige maatregelen om een verdere waterpeildaling zoveel mogelijk te beperken:
– Sinds eind september nemen we opnieuw proactief waterbesparende maatregelen. Zo worden schepen (zowel beroepsvaartuigen als pleziervaartuigen) zoveel mogelijk samen geschut (met maximale wachttijden tot 1 uur) aan de sluizen van Merelbeke, Evergem, Sint-Baafs-Vijve en de Dampoortsluis in Brugge.
– Sinds gisteren waarschuwen we ook via een NtS-bericht voor lagere peilen (tot 20 centimeter) op de IJzer, het kanaal Plassendale-Nieuwpoort en het pand Brugge-Oostende op het kanaal Gent-Oostende.
– We hebben gevraagd aan de kustpolderbesturen om de aftappunten zoveel mogelijk af te sluiten en aan de andere gebruikers om de captaties tot een minimum te beperken.
Dagelijks wordt er door ons een evaluatie van de huidige situatie gemaakt. Het is niet uitgesloten dat er op een later tijdstip bijkomende maatregelen worden ingesteld. Uiteraard blijven we u daarover op de hoogte houden.
Gelieve deze boodschap verder te verspreiden onder uw leden.
Voor meer informatie over deze maatregelen kunt u steeds terecht bij:
Voor niet-dringende vragen: bovenschelde@wenz.be
Voor dringende vragen: RIS (7d/7d  – 24u/24u)  – 0800 30 440
Met vriendelijke groeten,
Claudia Van Vooren
Communicatieverantwoordelijke afdeling Bovenschelde
Waterwegen en Zeekanaal NV
Facebook Comments