BERICHT AAN DE SCHIPPERIJ
Posted on: 28 Oktober 2017

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer
Boven-Schelde, Leie Doortocht Gent
Berichtnummer: 2017/00001192/02 (De Vlaamse Waterweg nv)
Publicatiedatum: 2017-10-27, 09:32
Onderwerp: waarschuwing
Reden: waterstandsverlaging
Geldigheidsperiode: van 2017-11-17 tot 2017-11-25
Vaarweg/Kunstwerk: Voor vaarweg Boven-Schelde, Sluis E3 te Merelbeke km 78.0 tot
Brusselsepoortsluis km 82.1 geldt
volgende beperking: scheepsdiepgangmaximaal 120 cm , positie van
beperking : geheel
en volgende beperking: beschikbare waterdiepteverminderd met 40 cm
, positie van beperking : geheel
Voor vaarweg Leie Doortocht Gent, Keersluis K2 te Gent km 61.5 tot Leie, St.
Jorissluis te Gent km 67.2 geldt
volgende beperking: scheepsdiepgangmaximaal 120 cm , positie van
beperking : geheel
en volgende beperking: beschikbare waterdiepteverminderd met 40 cm
, positie van beperking : geheel
Aanvullende inlichtingen: Op vrijdag 17 november 2017 om 16:00u wordt de procedure tot
waterpeildaling in gang gezet. Het waterpeil zal op zaterdag 18 november
2017 omstreeks 12:00u met 40cm verminderd zijn. Op vrijdag 24 november
2017 wordt om 16:00u de procedure tot het normaliseren van het waterpeil
ingezet. Het normaal waterpeil wordt gehandhaafd vanaf zaterdag 25
november 2017 om 12:00u. Gelieve het pand tijdens deze procedure niet
onnodig door te varen.
Communicatiegegevens: telefoon: 0800 30 440 / +32(0)78 055 440
fax: 09/253 56 64
internet: https://www.visuris.be/scheepvaartberichten
De Vlaamse Waterweg nv
Havenstraat 44 • B-3500 Hasselt
ir. Chris Danckaerts
gedelegeerd bestuurder
BERICHT AAN DE SCHIPPERIJ

Facebook Comments