Posted on: 16 December 2017
Beste, In navolging van eerdere berichten geven we u bij deze nog een kleine update betreffende de hoge waterstanden. Er zijn nog steeds hoge waterstanden op de bevaarbare waterwegen in Oost- en West-Vlaanderen. Er is wel een dalende trend merkbaar, die zich aangezien er weinig bijkomende neerslag voorspeld wordt de komende dagen zal doorzetten. Dit zal geleidelijk aan leiden tot minder hoge waterstanden. Voorlopig is het nog steeds noodzakelijk om de nodige maatregelen te nemen om zo de hinder voor de scheepvaart en mogelijke wateroverlast zoveel mogelijk te vermijden. Een klein overzicht:
  • Op de Dender en de IJzer is er nog steeds vloedregime en mogen er nog geen schepen meer varen.
  • Ook op de Leie en de Boven-Schelde is er nog vloedregime. Schippers krijgen er een waarschuwing mee. Er is een vaarverbod tussen Menen en Harelbeke voor schepen die langer dan 86 meter zijn of breder dan 9,60 meter.
  • Op het kanaal Gent-Oostende blijft de keersluis in Beernem voorlopig gesloten. Ook de bruggen in Brugge worden voorlopig niet bediend om water in de brugkelders te vermijden. De Dampoortsluis wordt maximaal ingezet om water te spuien. Volgens de huidige verwachtingen is er een kans dat de keersluis morgenochtend open kan zodat er opnieuw waterwegverkeer mogelijk is. Opgelet: vanaf 13u00 tot 18u00 is er spertijd, conform de afspraken met de stad Brugge (zie eerdere berichten hierover).
  • Ook de Tolpoortbrug over de Leie in Deinze wordt voorlopig nog niet bediend.
  • Op de Ringvaart om Gent blijft een hoogtebeperking van kracht.
  • Aan de collega-waterwegbeheerder in Nederland wordt nog steeds gevraagd om de sluizen in Terneuzen bij laagwater maximaal in te zetten voor de waterbeheersing. Ook daar is enig oponthoud tijdens de komende dagen nog mogelijk.
De maatregelen worden constant gevalueerd en waar nodig bijgestuurd. Mogen wij u dan ook vragen om de NtS-berichten van dichtbij op te volgen? Met vriendelijke groeten, Claudia Van Vooren Regionale Communicatieverantwoordelijke Waterwegen en Zeekanaal NV Afdeling Bovenschelde T 09 292 12 24 Guldensporenpark 105, 9820 Merelbeke www.wenz.be /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d 24u/24u) T 0800 30 440 (+32(0)78 055 440)
Facebook Comments