Sigmaplan
Posted on: 5 Januari 2018

Beste clubbestuurders,
De werken aan het Sigmaplan vorderen gestaag. Momenteel wordt een studie opgestart om de mogelijkheden na te gaan om een oude arm van de Zeeschelde al of niet terug bevaarbaar te maken. De federatie wordt uitgenodigd om input te bezorgen.
Om een zo goed mogelijke evaluatie op te maken hadden we graag ook jullie mening gehad over onderstaande vragen.
Wij zullen alle ideeën verzamelen en vervolgens aan het studiebureau overmaken.
Bedankt voor de medewerking.
Vriendelijke groeten,
Eartha Dereuddre
Waarnemend voorzitter
Gsm 0488 70 78 61
voorzitter@vpf.be
www.vpf.be
Geachte meneer, mevrouw,
In het kader van het Geactualiseerde Sigmaplan dient de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle heringericht te worden om de bevolking tegen overstromingen te beschermen en de afwatering te verbeteren. Momenteel is dit deel van de Zeeschelde niet meer toegankelijk voor scheepvaart. Om de sedimentatie, en dus de onderhoudsbaggerwerken, te verminderen dient Waterwegen en Zeekanaal NV (vanaf 1 januari De Vlaamse Waterweg) ter hoogte van Heusden een constructie te voorzien. Wanneer gekozen wordt voor een sluis, kan de Zeeschelde hier weer bevaren worden. Momenteel wordt een project-MER (milieueffectenrapport) opgemaakt waarin verschillende afwegingen worden gemaakt. Eén van deze afwegingen is of dit gedeelte van de rivier te bevaren zal zijn of niet. In dit kader wilden wij u enkele vragen stellen ivm de pleziervaart zoals knelpunten, toekomstige evoluties, aandachtspunten, …
Vragenlijst pleziervaart:
• Wat zijn huidig de belangrijkste verbindingen/routes voor pleziervaart in en rond de stad Gent?
• Welke knelpunten zijn er momenteel voor pleziervaart in en rond de stad Gent?
• Wat is er volgens u nodig om deze knelpunten op te lossen?
• Welke toekomstige groei van de pleziervaart verwacht u voor de regio Gent?
• Welke nieuwe knelpunten verwacht u dat dan zullen ontstaan in en rond de stad Gent?
• Wat is er volgens u nodig om deze knelpunten op te lossen?
• Zou u het interessant vinden indien de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle zou opengesteld worden voor pleziervaart als bijkomende vaarroute van het Gentse vaargebied? En waarom?
• Welke aandachtspunten zijn er volgens u om een nieuwe pleziervaartroute via de Zeeschelde uit te bouwen?
• Waarvan is het afhankelijk dat deze nieuwe route gebruikt zal worden?
• Hoeveel pleziervaartuigen zullen naar verwachting deze nieuwe route gebruiken (verschuiving van sluis van Merelbeke, verschuiving toeristische Leie naar de Schelde, groei)?
• Heeft u nog andere opmerkingen?

Facebook Comments