Beste

 

Als waterwegbeheerder willen wij je op de hoogte houden over de huidige droogteproblematiek in Oost- en West-Vlaanderen.

 

De hoeveelheid neerslag in de maand oktober en tijdens de eerste weken van november was normaal. Hierdoor hebben we de diepgangbeperkingen op het kanaal Gent-Oostende, de Boven-Schelde en de Leie kunnen intrekken. De peilen van de waterwegen zijn algemeen gezien overal nog steeds laag tot zeer laag. Daarenboven verwachten we opnieuw een drogere periode waardoor de peilen nog verder kunnen dalen. Het is dan ook niet uitgesloten dat de diepgangbeperkingen later opnieuw ingevoerd moeten worden. De schutmaatregelen moeten daarom voorlopig aangehouden blijven. Voor bijkomende informatie kan je als bijlage het meest recente laagwaterbericht van het Waterbouwkundig Laboratorium terugvinden. Ook steeds na te lezen op www.waterinfo.be.

 

Verder kunnen we meegeven dat ook op het kanaal Roeselare-Leie het blauwalgalarm inmiddels afgemeld is. Het captatie- en waterrecreatieverbod is er bijgevolg opgeheven. Dit was ook al het geval voor alle andere bevaarbare waterwegen in Oost- en West-Vlaanderen.

 

Gelieve steeds de scheepvaartberichten op Visuris (www.visuris.be) goed op te volgen zodat je tijdig ingelicht bent over eventuele nieuwe maatregelen. Op Visuris kan je ook steeds de meest actuele vaarinformatie terugvinden (tip: download de gratis app om altijd op de hoogte te zijn!).

 

Onderaan deze e-mail kan je het volledige overzicht terugvinden van alle maatregelen die momenteel van kracht zijn.

 

Alvast onze excuses voor de mogelijke hinder. Wij houden je verder op de hoogte.

 

 

OVERZICHT DROOGTEMAATREGELEN met impact op het waterwegverkeer in Oost- en West-Vlaanderen 14/11/2018

 

  1. Volgende schutmaatregelen zijn van toepassing:
  • Gegroepeerd schutten van beroepsvaart met maximale wachttijd van 1u: Dammepoortsluis Brugge, sluis Evergem, sluis 1 Merelbeke;
  • Gegroepeerd schutten van pleziervaart met maximale wachttijd van 1u, bij voorkeur mee met de beroepsvaart: Dammepoortsluis Brugge, sluis Evergem, sluis 1 Merelbeke, sluis Asper, sluis Oudenaarde en sluis Kerkhove;
  • Stremming sluis 2 Merelbeke.

 

Meer informatie?

Hebt u vragen over dit bericht? Dan kunt u steeds hier terecht.

Facebook Comments