Boetes en andere info

Boetes op het water  varen zonder vaarbewijs 2017

Boetes op het waterDe boetes op het water  voor het varen zonder vaarbewijs zijn in 2017 niet verhoogd. De bestuurder van een snelle boot die even denkt dat kan nog wel zonder vaarbewijs, riskeert een boete van maar liefst 550 euro. Maar ook de schipper van een zeilboot of de surfer moet oppassen; Deze riskeert namelijk een boete van 230 euro indien hij of zij vaart waar het niet mag. Het wordt dus nu ook interessant voor de zeilers en surfers onder ons om het vaarbewijs te halen.

Van boetes op het water schrik je nog veel harder

Heb je weleens een sanctie van het Centraal Justitieel Incasso Bureau ontvangen wegens een overtreding op de weg? En, schrok je van de hoogte van het bedrag? Als je overtredingen op het water maakt, weet dan één ding zeker: van de boetes op het water schrik je nog veel harder. Iedereen die de waterregels overtreedt, kan forse sancties tegemoet zien. Een aantal categorieën van overtredingen op het water worden extra zwaar bestraft.

Wij geven je drie belangrijke tips:

  • Hou je te allen tijde aan de maximum toegestane snelheid.
  • Neem altijd je vaarbewijs mee! Nog geen papieren? Haal dan nu je vaarbewijs!
  • Drink bij voorkeur geen en anderszins maximaal de toegestane hoeveelheid alcohol.

Strafvorderingen en overtredingen

Als je overtredingen op het water begaat, worden deze gerekend onder de Muldergedragingen. Deze verkeersovertredingen worden via de Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften afgehandeld. De overtredingen worden niet gedocumenteerd; je krijgt dus geen strafblad. Mocht je het niet eens zijn met de verkeersboete, dan kun je binnen 6 weken schriftelijk beroep bij de officier van justitie instellen. Je kunt beroep instellen door in een brief uit te leggen waarom je het niet eens bent met de boete. Nog beter is het natuurlijk een sanctie te voorkomen. Hou je daarom gewoon aan alle geldende regels en voorschriften op het water. Voor je eigen veiligheid en die van anderen!
Snelheids overtredingen met een klein schip  Boetes op water
tot 6 km/uur  90
6 tot 15 km/uur  130
15 tot 25 km/uur 200
25 tot 35 km/uur  300
35 tot 45 km/uur 450
45 km/uur of meer 650
Snelheids overtredingen met een groot schip (schepen met een lengte van 20 meter of meer vallen onder de categorie groot schip)
tot 2 km/uur  280
2 tot 3 km/uur  420
3 tot 4 km/uur  600
4 tot 5 km/uur  900
meer dan 5 km/uur  1400
Waterskiën Verboden te waterskieen
zonder uitkijk  230
Wanneer het verboden is  230

Boetes op het water voor de snelle motorboot

varen terwijl een persoon die stuurt jonger dan 18 jaar is  210
Geen reddingsvest onder handbereik (per stuk)  45
Geen dodemansknop aanwezig  230
geen gebruik maken van dodemans knop  230
Indien de boot niet geregistreerd is  130
geen geldig registratiebewijs aan boord 90
registratieteken niet op de voorgeschreven manier aangebracht  130
geen deugdelijke brandblusser aan boord  140
met de motor onnodig geluid veroorzaken  85
De motor van een stilliggende motorboot onnodig lang of zonder redelijk doel in werking houden  85
Met snelle motorboot deelnemen aan de scheepvaart met gevaar brand/ontploffing etc.  170
Met snelle motorboot deelnemen aan de scheepvaart zonder deugdelijke stuurinrichting.  170
Op klein schip geen radarreflector voeren bij slecht zicht op de vaarwegen van bijlage 15  170
Varen zonder vaarbewijs
Varen zonder vaarbewijs met een klein schip  550
Varen zonder vaarbewijs met een groot schip  1000
zonder inzage te geven van een geldig vaarbewijs  85
Alcohol
Alcoholpromillage vanaf 0,51 promille Dagvaarding
Surfen en zeilen  Verboden te zeilen
Varen met surf-, zeilplank en zeilboot waar verboden  230
Marifoon  Marifoon
Marifoon aan boord zonder bedieningscertificaat  250
Niet aan boord aanwezig: Marifoon bedieningscertificaat  85
Onjuist gebruik marifoon  110
Als schipper klein schip niet of niet juist voldoen aan meld-, uitluister- en communicatieplicht  230
Marifoon niet in overeenstemming met de regels, of niet aanwezig  280/850

Algemene boetes op het water

 in en uitvaren verboden in- uit- of doorvaren waar verboden  340
 oplopen verboden Oplopen waar het niet mag  230
 meren verboden Ligplaats nemen waar het niet mag  230
 Verboden te ankeren Ankeren waar het niet mag  340
 Geen hinderlijke waterbewegingen maken Hinderlijke waterbewegingen maken waar het niet mag  230
Doorvaren op de motor verboden Doorvaren met een motorschip waar het niet mag  230
Verboden voor waterscooters Doorvaren met een waterscooter waar het niet mag 230
Besluit u om een vaarbewijs te halen, neem even een kijkje bij onze mogelijkheden dat kan klassikaal, online of thuis
Facebook Comments