Benodigdheden om te varen

Wat heb ik nodig om te mogen varen?

Het antwoord hierop is afhankelijk van het vaargebied, maar eveneens van het type en de karakteristieken van het vaartuig en van bijzondere omstandigheden. De tabel hieronder geeft een overzicht van documenten, certificaten, enz. die van toepassing zijn op de pleziervaart. Meer uitleg vindt u verder op de website.
Vaargebied
Territoriale zee Havens van de kust Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest
Beneden-Zeeschelde Haven van Gent Gent-Terneuzen Zeebrugge-Brugge Oostende-Brugge Overige
Bestuurder
Stuurbrevet lengte > of = 15m OF snelheid > 20km/u niet verplicht ja ja ja ja
Yachtman / Yachtnavigator pleziervaart op zee niet verplicht in plaats van het stuurbrevet
ICC niet verplicht in plaats van het stuurbrevet
STCW passagiersvaart ja nee nee nee nee
Certificaat  radiotelefonist marifoon ja ja ja ja ja
Vaartuig
Immatriculatie Klein vaartuig (romplengte < 20 m), uitgezonderd: wedstrijdvaartuig, kano en kajak, gondel en waterfiets, zeilplank, surfplank, opblaasbare boot niet geschikt voor motor, vlot, romplengte < 2,5 m tenzij waterscooter nee ja ja ja ja
Snelheidsnummer Snelheid > 20km/u nee ja ja ja ja
Meetbrief binnenvaart Lengte > of = 20m nee ja ja ja ja
Communautair certificaat Lengte > of = 20m nee ja ja ja ja
Vlaggenbrief 2,5m < of = lengte < of = 24m, uitgezonderd hengelen op zee met betalende passagiers (1) ja ja nee nee nee
Certificaat van deugdelijkheid Commerciële vlaggenbrief ja ja nee nee nee
Verklaring van overeenstemming Pleziervaartuig 2,5m < of = lengte < of = 24m (1) en in de handel na 16.06.1998 ja ja ja ja ja
Waterscooter: lengte < 4m en in de handel na 01.01.2006
Belasting inverkeerstelling Lengte > 7,5m ja ja nee nee nee
Vergunning radio-elektrische apparatuur Marifoon ja ja ja ja ja
Waterwegenvignet Lengte > 6m of snelheid > 20km/u nee ja (2) ja (3) nee nee
Permis de circulation nee nee nee nee ja
(1) Vaartuigen langer dan 24 m, deze die hengelen op zee met betalende passagiers en deze die meer dan 12 betalende passagiers vervoeren, worden niet beschouwd als pleziervaartuigen en dienen in bezit te zijn van een zeebrief. Meer inlichtingen te bekomen bij de Scheepvaartcontrole, Natiënkaai 5, 8400 Oostende. tel.: +32 (0)59 56 14 85, mail: Ship.BelFlag@mobilit.fgov.be (link stuurt een e-mail). (2) Behalve Beneden-Zeeschelde. (3) Behalve Grensleie, Schelde-Rijnverbinding en gemeenschappelijke Maas.

=>"" Wat heeft een pleziervaartuig nodig? ""<=

ID en inschrijvingsformulier voor plezierboten vanaf nu online


In een persbericht laat de FOD Mobiliteit weten dat vanaf vandaag de vlaggenbrief (identiteitsbewijs) en de immatriculatie (inschrijvingsformulier) van een plezierboot alleen nog digitaal kan aangevraagd worden. Alle aanvragen verlopen nu via een e-loket. Dat is een flinke stap voorwaarts van de overheid op de digitale snelweg, maar meteen de aanvragen op papier weigeren, lijkt ons een brug te ver. De overheid, en dus ook de FOD mobiliteit, heeft onder meer een dienstverlenende rol. Dat sommige politici dat anders willen zien, legt nog maar eens de afstand tussen hen en de burger bloot.

Na de vereenvoudiging van de examens voor de pleziervaart in maart 2015, is de lancering van dat e-loket de volgende stap. De overheid past zich zo aan aan de behoeften van de burger door haar procedures meer en meer te digitaliseren en de procedure eenvoudiger en digitaal te maken. De burgers hoeven niet meer zich naar het fysiek loket te begeven. Ze vullen gewoon een formulier in en kunnen de status van hun aanvraag online volgen. Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open-VLD): De digitale economie van ons land is in volle ontwikkeling. Het digitaliseren van de documenten voor de pleziervaart verhoogt het gebruiksgemak en vermindert de administratieve rompslomp. Hierdoor zal de ook bevoegde overheidsdienst veel efficienter kunnen werken. Een e-loket biedt veel meer flexibiliteit voor de burger en vereenvoudigt de afhandeling door de administratie. Het e-loket staat op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer (https://es.mobilit.fgov.be/mas/login ). Het is de bedoeling om alle aanvragen via het e-loket te verwerken. Papieren dossiers worden dus niet meer aanvaard. Maar de link uit het Nederlandstalig persbericht blijkt niet te werken. Dit is alvast een link die wel werkt: http://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/vaartuig/immatriculatie De Vlaamse Pleziervaart Federatie (VPF) wijst er haar leden in de meest recente editie van hun nieuwsbrief op dat wanneer het niet lukt om de aanvraag online te plaatsen, de loketten op volgende tijdstippen geopend zijn:

Contact

E-mail: registration.yachting@mobilit.fgov.be (link stuurt een e-mail) Loket pleziervaart Brussel, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel
 • loketuren: dinsdag en vrijdag van 9 tot 11u45
Loket pleziervaart Oostende, Natiënkaai 5, 8400 Oostende
 • loketuren: dinsdag en donderdag van 9u tot 11u45
Loket pleziervaart Gent, Port Arthurlaan 12, 9000 Gent
 • loketuren: dinsdag en donderdag van 9 tot 11u45
Pleziervaart Antwerpen, Posthoflei 5, 2600 Antwerpen (Berchem)

Geen loket

Â
Â
Welkom
Info over deze applicatie:

Met deze applicatie vraagt u elektronisch een vlaggenbrief en/of immatriculatiedocument aan. U kan hier ook wijzigingen melden, of de vernieuwing van een Belgische vlaggenbrief aanvragen.

De applicatie kan gegevens van een bestaande Belgische vlaggenbrief vooraf invullen.

U kan met deze applicatie altijd een kladversie van uw aanvraag opslaan.

Tot slot kan u hier opvolgen hoe het met de behandeling van uw aanvraag staat.

Start nieuwe aanvraag
In het menu hiernaast start u een nieuwe aanvraag. Open het gepaste formulier:
 1. blanco aanvraag:
  • als nog geen Belgische vlaggenbrief voor het vaartuig afgeleverd werd.
  • als nog geen Belgische immatriculatie voor het vaartuig afgeleverd werd.
  • als er wel een Belgische immatriculatie (plaat/document/nummer) is, maar er is een nieuwe eigenaar.
  • als de Belgische vlaggenbrief van het vaartuig niet meer geldig of geschrapt is.
 2. aanvraag via bestaande vlaggenbrief
  • als de Belgische vlaggenbrief van het vaartuig nog geldig is en niet geschrapt.
 3. mijn kladversieals u al in de applicatie een kladversie van uw aanvraag hebt opgeslagen en de aanvraag nu wil afwerken. Let op: bijlagen worden nooit als klad opgeslagen.
Uw aanvraag opvolgen
Via de knop in het menu hiernaast uw aanvraag opvolgen zal u achteraf:
 1. uw ingediende aanvraag kunnen inkijken en downloaden.
 2. opvolgen hoe het met de behandeling van uw aanvraag staat.

Uitrusting

De voorgeschreven uitrusting aan boord van pleziervaartuigen is afhankelijk van het vaargebied. Grosso modo kan dit worden ingedeeld in zeewateren (territoriale zee, havens van de kust, Beneden-Zeeschelde, haven van Gent, Gent-Terneuzen, Zeebrugge-Brugge en Oostende-Brugge) en binnenwateren.

Belgische zeewateren

Pleziervaartuig, uitgezonderd kano, kajak en zeilplank

 • Reddingsmiddelen: reddingsgordel voor iedere opvarende, lichtgevende reddingsboei indien het vaartuig nachtelijke tochten onderneemt, afdoende noodseinen waaronder vuurpijlen.
 • Nautische instrumenten: misthoorn, magnetisch kompas, navigatielichten, dieplood.
 • Uitrustingsmaterieel: anker, pomp of hoosvat, voldoende aantal roeispanen met hun dollen, 20m tros voor allerhande werken, blusapparaat voor motorjachten, hamer, bootshaak, elektrische lamp geschikt voor het geven van lichtsignalen, volledig stel zeilen voor zeiljachten.
 • Heel- en verbandmiddelen: waterdichte doos met het nodige verband en andere gewone farmaceutische producten.
 • Documenten: vlaggenbrief, dubbel van de verzekeringspolis, getijdenboekje, bijgewerkte zeekaarten.

Kano en kajak

 • Reddingsmiddelen: opblaasbare reddingsboei of opblaasbare kussens.
 • Nautische instrumenten: kleine misthoorn of dubbele toonfluit.
 • Uitrustingsmaterieel: reservepaddel als het een eenzitter betreft, meertouw van ten minste 10m, opblaasbare puntluchtzakken voor en achter voor vouwboten, enterhaakje, desgevallend de nummerplaat van de vereniging waartoe ze behoren of waarvan de eigenaar lid is.

Zeilplank en kitesurf

 • Reddingsmiddelen: isotherm pak dragen.
 • Uitrustingsmaterieel: 2 handstakellichten, bevestigingssysteem van de mast aan de plank.

Binnenwateren: uitgezonderd Gemeenschappelijke Maas en Brussel-Schelde

Pleziervaartuig

(uitgezonderd: wedstrijdroeiboot en trainingsroeiboot, kano en kajak, zeilplank, surfplank, opblaasbaar bootje niet geschikt om met motor te worden voortbewogen, vlot, klein schip met romplengte
 • Reddingsmiddelen: reddingsgordel (of kussen of vest) voor iedere opvarende; personen op waterscooters moeten een reddingsgordel dragen.
 • Nautische instrumenten: marifoon voor motorschepen langer dan 7 m.
 • Uitrustingsmaterieel (behalve voor waterscooters): anker of dreg, pomp of hoosvat, reserve voortstuwingsmiddel, 2 touwen minstens gelijk aan de lengte van het vaartuig, blusapparaat voor motorjachten.

Binnenwateren: Gemeenschappelijke Maas en Brussel-Schelde

Pleziervaartuig

 • Reddingsmiddelen: reddingsgordel (of kussen of vest) voor iedere opvarende.
 • Nautische instrumenten: misthoorn of toeter.
 • Uitrustingsmaterieel: anker of dreg, pomp of hoosvat, één of meer pagaaien of roeispanen, 2 touwen (30m en 10m), blusapparaat voor motorjachten.
Facebook Comments