Beste

 

Als waterwegbeheerder willen wij je op de hoogte houden over de huidige droogteproblematiek in Oost- en West-Vlaanderen.

 

De hoeveelheid neerslag in de maand oktober en tijdens de eerste weken van november was normaal. Hierdoor hebben we de diepgangbeperkingen op het kanaal Gent-Oostende, de Boven-Schelde en de Leie kunnen intrekken. De peilen van de waterwegen zijn algemeen gezien overal nog steeds laag tot zeer laag. Daarenboven verwachten we opnieuw een drogere periode waardoor de peilen nog verder kunnen dalen. Het is dan ook niet uitgesloten dat de diepgangbeperkingen later opnieuw ingevoerd moeten worden. De schutmaatregelen moeten daarom voorlopig aangehouden blijven. Voor bijkomende informatie kan je als bijlage het meest recente laagwaterbericht van het Waterbouwkundig Laboratorium terugvinden. Ook steeds na te lezen op www.waterinfo.be.

 

Verder kunnen we meegeven dat ook op het kanaal Roeselare-Leie het blauwalgalarm inmiddels afgemeld is. Het captatie- en waterrecreatieverbod is er bijgevolg opgeheven. Dit was ook al het geval voor alle andere bevaarbare waterwegen in Oost- en West-Vlaanderen.

 

Gelieve steeds de scheepvaartberichten op Visuris (www.visuris.be) goed op te volgen zodat je tijdig ingelicht bent over eventuele nieuwe maatregelen. Op Visuris kan je ook steeds de meest actuele vaarinformatie terugvinden (tip: download de gratis app om altijd op de hoogte te zijn!).

 

Onderaan deze e-mail kan je het volledige overzicht terugvinden van alle maatregelen die momenteel van kracht zijn.

 

Alvast onze excuses voor de mogelijke hinder. Wij houden je verder op de hoogte.

 

 

OVERZICHT DROOGTEMAATREGELEN met impact op het waterwegverkeer in Oost- en West-Vlaanderen 14/11/2018

 

  1. Volgende schutmaatregelen zijn van toepassing:
  • Gegroepeerd schutten van beroepsvaart met maximale wachttijd van 1u: Dammepoortsluis Brugge, sluis Evergem, sluis 1 Merelbeke;
  • Gegroepeerd schutten van pleziervaart met maximale wachttijd van 1u, bij voorkeur mee met de beroepsvaart: Dammepoortsluis Brugge, sluis Evergem, sluis 1 Merelbeke, sluis Asper, sluis Oudenaarde en sluis Kerkhove;
  • Stremming sluis 2 Merelbeke.

 

Meer informatie?

Hebt u vragen over dit bericht? Dan kunt u steeds hier terecht.

Facebook Comments

SCHEEPVAARTBERICHT
Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer
Boven-Schelde doortocht Gent, Leie Doortocht Gent, Reep, Ketelvaart, Muinkschelde
Berichtnummer: FTM/BE/De Vlaamse Waterweg nv/2018/2131/01
Publicatiedatum: 14/11/2018, 09:03
Onderwerp: mededeling
Reden: waterstandsverlaging
Geldigheidsperiode: van 16/11/2018 tot 24/11/2018
De Vlaamse Waterweg nv
Havenstraat 44

Facebook Comments

Beste

Als waterwegbeheerder willen wij je op de hoogte houden over de huidige droogteproblematiek in Oost- en West-Vlaanderen.

De dagelijkse wateraanvoer vanuit de Leie en de Boven-Schelde is nog verder gezakt tot een minimum sinds de metingen. De waterbesparende maatregelen in de sluizen van Brugge, Evergem, Merelbeke, Asper, Oudenaarde en Kerkhove zijn op dit moment niet meer voldoende om de vaardiepte te behouden. Het is dan ook noodzakelijk om de toegelaten diepgang te beperken op enkele specifieke vaarwegtrajecten.

Volgende diepgangbeperkingen zijn intussen van kracht:
­ Kanaal Gent-Oostende tussen sluis Schipdonk en keersluis Beernem  van 2,70m naar 2,60m
­ Boven-Schelde ter hoogte van sluis Asper  van 2,60m naar 2,50m
­ Leie tussen sluis Sint-Baafs-Vijve en de Zultebrug  2,80m naar 2,70m

De problematiek rond de blauwalgen is intussen al wat beperkt in ruimte. Momenteel is er enkel nog een verbod op captatie en waterrecreatie (waterski, hengelen, kajak en andere sporten met aanraking van het kanaalwater) op het grootste gedeelte van het kanaal Roeselare-Leie.

Gelieve steeds de NtS-berichtgeving goed op te volgen zodat je tijdig op de hoogte bent over de nieuwe maatregelen. Ook op www.visuris.be kan je steeds de meest actuele vaarinformatie terugvinden (tip: download de gratis app om steeds op de hoogte te zijn!).

Onder deze e-mail vind je het volledige overzicht terug van alle maatregelen die momenteel van kracht zijn.

Alvast onze excuses voor de mogelijke hinder. Wij houden je verder op de hoogte.


OVERZICHT DROOGTEMAATREGELEN met impact op het waterwegverkeer in Oost- en West-Vlaanderen 5/10/2018

1) Volgende diepgangbeperkingen zijn van kracht:
­ Kanaal Gent-Oostende tussen sluis Schipdonk en keersluis Beernem  van 2,70m naar 2,60m;
­ Boven-Schelde ter hoogte van sluis Asper  van 2,60m naar 2,50m;
­ Leie tussen sluis Sint-Baafs-Vijve en de Zultebrug  2,80m naar 2,70m

2) Volgende schutmaatregelen zijn van toepassing:
­ Gegroepeerd schutten van beroepsvaart met maximale wachttijd van 1u: Dammepoortsluis Brugge, sluis Evergem, sluis 1 Merelbeke;
­ Gegroepeerd schutten van pleziervaart met maximale wachttijd van 1u, bij voorkeur mee met de beroepsvaart: Dammepoortsluis Brugge, sluis Evergem, sluis 1 Merelbeke, sluis Asper, sluis Oudenaarde en sluis Kerkhove;
­ Stremming sluis 2 Merelbeke;

3) Verbod op watercaptatie en waterrecreatie ten gevolge van de blauwalgen op:
­ kanaal Roeselare-Leie tussen de Schaapsbrug in Roeselare en sluis Ooigem.

Meer informatie?
Hebt u vragen over dit bericht? Dan kunt u steeds hier terecht.

________________________________________
e-maildisclaimer
________________________________________

 

 

 

Facebook Comments

 

Beste,

 

In navolging van eerdere berichten over de herstellingswerken aan de sluis in Ooigem laten we je bij deze weten dat de werken zonet afgerond werden. Intussen varen de eerste schepen alweer door de sluis. Alle geplande werken werden volgens plan uitgevoerd.

 

Bij deze willen we je bedanken voor het begrip en geduld tijdens de werken.

 


Facebook Comments

 

Beste,

 

Bij deze willen wij u – in navolging van onderstaand infobericht – nog even herinneren aan de herstellingswerken aan de sluis in Ooigem op het kanaal Roeselare-Leie. De werken gaan aanstaande vrijdagavond 19 oktober van start. Zonder onvoorziene omstandigheden worden de werken in de loop van maandag 22 oktober 2018 afgerond. Tijdens de werken is er een volledige stremming voor het waterwegverkeer.

 

Meer informatie?

Het scheepvaartbericht over de werken kunt u hier terugvinden.

Hebt u vragen over dit bericht? Dan kunt u steeds hier terecht.

En uiteraard houden wij u tijdens de werken goed op de hoogte!

 

 

 

cid:image001.jpg@01D4573A.426C4AE0

 

Beste,

 

Via dit infobericht willen we u informeren over noodzakelijke herstellingswerken aan de sluis in Ooigem op het kanaal Roeselare-Leie. De werken starten op vrijdag 19 oktober om 22.00 uur en worden zonder onvoorziene omstandigheden afgerond in de loop van maandag 22 oktober 2018. Tijdens de werken is er geen bediening voor het plezier- of scheepvaartverkeer mogelijk. Hierbij willen we ons alvast verontschuldigen voor de hinder die deze werken met zich kunnen meebrengen.

 

Over welke werken gaat het?

In juni werd de sluis van Ooigem al een keertje drooggezet en zo grondig mogelijk gerenoveerd. Tijdens deze werken bleek de schade aan de omloopriolen, een cruciaal onderdeel van de sluis om het schutten mogelijk te maken, veel groter dan verwacht. Het was op dat moment niet mogelijk om al meteen bijkomende werken aan de sluis uit te voeren omdat de nodige reservestukken niet voorhanden waren en de duur van de voorziene stremmingsperiode niet lang genoeg was. Maar om een onvoorziene, langdurige stremming in de nabije toekomst te voorkomen, willen we deze bijkomende werken aan de omloopriolen niet langer uitstellen. Tijdens de zomer werden de nodige onderdelen op maat gemaakt en werden deze werken al zo goed mogelijk voorbereid.

 

Deze werken vallen onder CODE ROOD en kunnen dus niet langer uitgesteld worden omdat de kans op een langdurige, onvoorziene stremming steeds groter wordt en de voorziene werken moeilijker uit te voeren zijn tijdens een koudere periode.

 

Wanneer worden de werken uitgevoerd?

De werken gaan van start op vrijdag 19 oktober om 22.00 uur en worden zonder onvoorziene omstandigheden afgerond in de loop van maandag 22 oktober. Het is helaas niet mogelijk om het einde van de stremming al exact te bepalen. Dit komt omdat de werken bijzonder complex zijn. Bepaalde fases van de werken, zoals bijvoorbeeld het droogzetten van de omloopriolen, zijn zeer cruciaal en het is onder andere daarvan afhankelijk hoe snel de werken uitgevoerd kunnen worden. Uiteraard houden wij je tijdens de werken daarover goed op de hoogte.

 

Hinder voor het scheepvaartverkeer?

Tijdens de stremming kunnen er geen schepen of pleziervaartuigen geschut worden.

 

Welke minderhinder-maatregelen worden er voorzien?

– De werken worden grondig voorbereid. Er worden al zoveel mogelijk voorbereidende werken uitgevoerd zonder stremming voor het waterwegverkeer.

– De werken worden bewust ingepland tijdens het weekend.

– Er wordt 24u/24u gewerkt om de duur van de stremming zo beperkt mogelijk te houden.

– Tijdens de werken houden we je goed op de hoogte.

 

Meer informatie?

Hebt u vragen over dit bericht? Dan kunt u steeds hier terecht.

 

 


e-maildisclaimer


Facebook Comments

Beste clubbestuurders,
De werken aan het Sigmaplan vorderen gestaag. Momenteel wordt een studie opgestart om de mogelijkheden na te gaan om een oude arm van de Zeeschelde al of niet terug bevaarbaar te maken. De federatie wordt uitgenodigd om input te bezorgen.
Om een zo goed mogelijke evaluatie op te maken hadden we graag ook jullie mening gehad over onderstaande vragen.
Wij zullen alle ideeën verzamelen en vervolgens aan het studiebureau overmaken.
Bedankt voor de medewerking.
Vriendelijke groeten,
Eartha Dereuddre
Waarnemend voorzitter
Gsm 0488 70 78 61
voorzitter@vpf.be
www.vpf.be
Geachte meneer, mevrouw,
In het kader van het Geactualiseerde Sigmaplan dient de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle heringericht te worden om de bevolking tegen overstromingen te beschermen en de afwatering te verbeteren. Momenteel is dit deel van de Zeeschelde niet meer toegankelijk voor scheepvaart. Om de sedimentatie, en dus de onderhoudsbaggerwerken, te verminderen dient Waterwegen en Zeekanaal NV (vanaf 1 januari De Vlaamse Waterweg) ter hoogte van Heusden een constructie te voorzien. Wanneer gekozen wordt voor een sluis, kan de Zeeschelde hier weer bevaren worden. Momenteel wordt een project-MER (milieueffectenrapport) opgemaakt waarin verschillende afwegingen worden gemaakt. Eén van deze afwegingen is of dit gedeelte van de rivier te bevaren zal zijn of niet. In dit kader wilden wij u enkele vragen stellen ivm de pleziervaart zoals knelpunten, toekomstige evoluties, aandachtspunten, …
Vragenlijst pleziervaart:
• Wat zijn huidig de belangrijkste verbindingen/routes voor pleziervaart in en rond de stad Gent?
• Welke knelpunten zijn er momenteel voor pleziervaart in en rond de stad Gent?
• Wat is er volgens u nodig om deze knelpunten op te lossen?
• Welke toekomstige groei van de pleziervaart verwacht u voor de regio Gent?
• Welke nieuwe knelpunten verwacht u dat dan zullen ontstaan in en rond de stad Gent?
• Wat is er volgens u nodig om deze knelpunten op te lossen?
• Zou u het interessant vinden indien de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle zou opengesteld worden voor pleziervaart als bijkomende vaarroute van het Gentse vaargebied? En waarom?
• Welke aandachtspunten zijn er volgens u om een nieuwe pleziervaartroute via de Zeeschelde uit te bouwen?
• Waarvan is het afhankelijk dat deze nieuwe route gebruikt zal worden?
• Hoeveel pleziervaartuigen zullen naar verwachting deze nieuwe route gebruiken (verschuiving van sluis van Merelbeke, verschuiving toeristische Leie naar de Schelde, groei)?
• Heeft u nog andere opmerkingen?

Facebook Comments

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer
Leie Doortocht Gent
Berichtnummer: FTM/BE/De Vlaamse Waterweg nv/2017/1558/01
Publicatiedatum: 22/12/2017, 09:20
Onderwerp: waarschuwing
Reden: werkzaamheden
Geldigheidsperiode: van 08/01/2018 tot 29/06/2018
Vaarweg/Kunstwerk: Voor sluis St. Jorissluis te Gent, km 67.2, vaarweg: Leie, positie van beperking:
geheel geldt
volgende beperking(en):
stremming
Aanvullende inlichtingen: Van maandag 08 januari 2018 tot en met vrijdag 29 juni 2018 zal op de Leiedoortocht
Gent, de St. Jorissluis volledig gestremd zijn voor alle scheepvaart
wegens werkzaamheden. Er is geen doorvaart mogelijk.
Communicatiegegevens: telefoon: 0800 30 440 / +32(0)78 055 440
fax: 09/253 56 64
internet: https://www.visuris.be/scheepvaartberichten
De Vlaamse Waterweg nv
Havenstraat 44 • B-3500 Hasselt

Facebook Comments
Beste, In navolging van eerdere berichten geven we u bij deze nog een kleine update betreffende de hoge waterstanden. Er zijn nog steeds hoge waterstanden op de bevaarbare waterwegen in Oost- en West-Vlaanderen. Er is wel een dalende trend merkbaar, die zich aangezien er weinig bijkomende neerslag voorspeld wordt de komende dagen zal doorzetten. Dit zal geleidelijk aan leiden tot minder hoge waterstanden. Voorlopig is het nog steeds noodzakelijk om de nodige maatregelen te nemen om zo de hinder voor de scheepvaart en mogelijke wateroverlast zoveel mogelijk te vermijden. Een klein overzicht:
  • Op de Dender en de IJzer is er nog steeds vloedregime en mogen er nog geen schepen meer varen.
  • Ook op de Leie en de Boven-Schelde is er nog vloedregime. Schippers krijgen er een waarschuwing mee. Er is een vaarverbod tussen Menen en Harelbeke voor schepen die langer dan 86 meter zijn of breder dan 9,60 meter.
  • Op het kanaal Gent-Oostende blijft de keersluis in Beernem voorlopig gesloten. Ook de bruggen in Brugge worden voorlopig niet bediend om water in de brugkelders te vermijden. De Dampoortsluis wordt maximaal ingezet om water te spuien. Volgens de huidige verwachtingen is er een kans dat de keersluis morgenochtend open kan zodat er opnieuw waterwegverkeer mogelijk is. Opgelet: vanaf 13u00 tot 18u00 is er spertijd, conform de afspraken met de stad Brugge (zie eerdere berichten hierover).
  • Ook de Tolpoortbrug over de Leie in Deinze wordt voorlopig nog niet bediend.
  • Op de Ringvaart om Gent blijft een hoogtebeperking van kracht.
  • Aan de collega-waterwegbeheerder in Nederland wordt nog steeds gevraagd om de sluizen in Terneuzen bij laagwater maximaal in te zetten voor de waterbeheersing. Ook daar is enig oponthoud tijdens de komende dagen nog mogelijk.
De maatregelen worden constant gevalueerd en waar nodig bijgestuurd. Mogen wij u dan ook vragen om de NtS-berichten van dichtbij op te volgen? Met vriendelijke groeten, Claudia Van Vooren Regionale Communicatieverantwoordelijke Waterwegen en Zeekanaal NV Afdeling Bovenschelde T 09 292 12 24 Guldensporenpark 105, 9820 Merelbeke www.wenz.be /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d 24u/24u) T 0800 30 440 (+32(0)78 055 440)
Facebook Comments

Op zaterdag 16 december 2017 om 10 u gaat de jaarlijkse vpf-ledenvergadering door bij ECB – Koningsrek, Bovenstraat 152 te 2880 Bornem.
Op vraag van enkele leden werd nagegaan of er mogelijkheid is tot de aankoop van broodjes, dit werd ons nu bevestigd.
 
Er zijn broodjes te verkrijgen aan 2€/st – kaas/hesp/martino/préparé – de broodjes worden omstreeks 12u30 geleverd.
 
Indien u van deze service wenst gebruik te maken gelieve dan uw bestelling door te mailen naar info@vpf.be – dit ten laatste tegen 12 december 2017.
Betaling gebeurt ter plaatse.
 
Vriendelijke groeten,
 
Het bestuur VPF

Facebook Comments

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer
Boven-Schelde, Leie Doortocht Gent
Berichtnummer: 2017/00001192/02 (De Vlaamse Waterweg nv)
Publicatiedatum: 2017-10-27, 09:32
Onderwerp: waarschuwing
Reden: waterstandsverlaging
Geldigheidsperiode: van 2017-11-17 tot 2017-11-25
Vaarweg/Kunstwerk: Voor vaarweg Boven-Schelde, Sluis E3 te Merelbeke km 78.0 tot
Brusselsepoortsluis km 82.1 geldt
volgende beperking: scheepsdiepgangmaximaal 120 cm , positie van
beperking : geheel
en volgende beperking: beschikbare waterdiepteverminderd met 40 cm
, positie van beperking : geheel
Voor vaarweg Leie Doortocht Gent, Keersluis K2 te Gent km 61.5 tot Leie, St.
Jorissluis te Gent km 67.2 geldt
volgende beperking: scheepsdiepgangmaximaal 120 cm , positie van
beperking : geheel
en volgende beperking: beschikbare waterdiepteverminderd met 40 cm
, positie van beperking : geheel
Aanvullende inlichtingen: Op vrijdag 17 november 2017 om 16:00u wordt de procedure tot
waterpeildaling in gang gezet. Het waterpeil zal op zaterdag 18 november
2017 omstreeks 12:00u met 40cm verminderd zijn. Op vrijdag 24 november
2017 wordt om 16:00u de procedure tot het normaliseren van het waterpeil
ingezet. Het normaal waterpeil wordt gehandhaafd vanaf zaterdag 25
november 2017 om 12:00u. Gelieve het pand tijdens deze procedure niet
onnodig door te varen.
Communicatiegegevens: telefoon: 0800 30 440 / +32(0)78 055 440
fax: 09/253 56 64
internet: https://www.visuris.be/scheepvaartberichten
De Vlaamse Waterweg nv
Havenstraat 44 • B-3500 Hasselt
ir. Chris Danckaerts
gedelegeerd bestuurder
BERICHT AAN DE SCHIPPERIJ

Facebook Comments