Havenmeester

Havenmeester GLV

Heeft u een vraag over toegang slipway of trailerparking, technische vragen, zomer- of winterberging,… Dan kan u zich wenden tot Bart van Laere.

Contact
havenmeester@jachthavenglv.be
0485333190